German-Croatian translation for Befehl

german croatian
Befehl Nouns nalog
Befehl Nouns uputa
Befehl Nouns naredba
Befehl Nouns zapovijed
Befehl Nouns instrukcija
Befehl Nouns komanda
Befehl Nouns zapovjetka

9 examples found

german croatian
Befehl Nouns nalog
bedingter Befehl uvjetni nalog
Befehl Nouns naredba
Befehlen folgend slijedeći naredbe
echter Befehl prava naredba
Befehle bekommen dobiti naredbe
gespeicherter Befehl upamćena naredba
Befehl Nouns zapovijed
einen Befehl befolgen slijediti zapovijed
einen Befehl ausführen izvršiti zapovijed
auf jemandes Befehl hin na čiju zapovijed
auf höheren Befehl na višu zapovijed