German-Croatian translation for Anwesen

german croatian
Anwesen Nouns zemljište
Anwesen Nouns posjed
Anwesen Nouns imanje

3 examples found

german croatian
Anwesen Nouns posjed
ein überschuldetes Anwesen prezadužen posjed
Anwesen Nouns imanje
ein bäuerliches Anwesen seljačko imanje
ein großbäuerliches Anwesen veleposjedničko seljačko imanje