German-Croatian translation for Aktion

german croatian
Aktion Nouns rad
Aktion Nouns djelovanje
Aktion Nouns akcija

4 examples found

german croatian
Aktion Nouns akcija
eine große Aktion starten pokrenuti veliku akciju
diese Aktionen bedingen sich wechselseitig te akcije uvjetuju jedna drugu
Aktion Dritte-Welt-Handel akcija Trgovina-treći-svijet
eine spontane Aktion spontana akcija